[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คลังความรู้


  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 
    โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-929076 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2520 ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตบริการคือหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ และมีนักเรียนจากหมู่บ้านนอกเขตบริการเข้ามาเรียน คือ จากหมู่บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 1,3,4,7,8 บ้านหนองหอย บ้านแม่ป่าขาง บ้านหัวฝาย บ้านดอน บ้านออนกลางและบ้านออนหลวย จึงทำให้โรงเรียนมีเขตบริการที่กว้างและครอบคลุมประชาชนหลายพื้นที่ในอำเภอแม่ออน

พื้นที่โรงเรียน 
  
    แปลงที่ 1 เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
      แปลงที่ 2 เนื้อที่ - ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา
      แปลงที่ 3 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา
      รวมเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130934
รหัส Smis 8 หลัก :
  50010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  130934
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หมู่บ้านสหกรณ์ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Moobansahakorn 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสหกรณ์ 2
ตำบล :
  บ้านสหกรณ์
อำเภอ :
  แม่ออน
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50130
โทรศัพท์ :
  053-929076
โทรสาร :
  053929124
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2520

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานความเป็นไทยและท้องถิ่น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)
สถานศึกษาพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)
ออมด้วยใจ  ใช้ชีวิตพอเพียง

คำขวัญของโรงเรียน
          มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  สู้งาน  ประสานสามัคคี